ดูบทความBandwidth คืออะไร

Bandwidth คืออะไร

หมวดหมู่: บทความของฉัน

มีประเด็นมากมายที่เกี่ยวเนื่องกับ คำถามว่า NAS แต่ละรุ่นข้อมูลเร็วขนาดไหน? อะไรคือปัจจัย?

การต่อแบบไหนจะเร็วกว่ากัน?

 

 ผมอธิบายสั้นๆ เรื่องเกี่ยวกับ Bandwidth คือ ปริมาณการรับ และการส่งข้อมูล  (Data-Transfer)  ปริมาณข้อมูลทั้งขาเข้า และขาออก

เปรีบเทียบให้เห็นภาพ Bandwidth เหมือนกับ ถนน หนึ่งเส้น ซึ่งมีหน่วยคือ บิทต่อวินาที ( bit per second, bps) 

 

 

 

08 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้ชม 6151 ครั้ง