ดูบทความประโยชน์การติดตั้งระบบ CCTV

ประโยชน์การติดตั้งระบบ CCTV

หมวดหมู่: บทความของฉัน

BEENAS/มิถุนายน,20,2022

ประโยชน์การติดตั้งระบบ CCTV

  • การป้องกันอาชกรรม

ระบบ CCTV สามารถเพิ่มความสามารถในการยับยั่งอาชญากรรม เมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้น ภาพวีดีโอที่บันทึกไว้สามารถช่วยเจ้าหน้าที่บังคับกฎหมาย ใช้ภาพเหล่านั้นเพื่อสืบสวนและเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีในชั้นศาลได้ อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบอื่นๆ เช่นตรวจจับเสียง ตรวจจับความร้อน หรือเซนเซอร์แบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถของผู้ดูแลในการป้องกันเหตุอาชญากรรม เช่น ตรวจจับเปลวไฟหรือแสงไฟจากกระบอกปืนในขณเกิดเหตุ ในอาคารสำนักงานกล้องวงจรปิดสามารถตรวจจับและเฝ้าระวังการเกิดอาชญกรรมภายในอาคาร หรือในเรือนจำอาจใช้เพื่อตรวจจับและป้องกันการใช้โดรนสำหรับขนส่งยาเสพติดหรือของลักลอบผิดกฏหมายให้นักโทษ ได้และ ยังสามารถประยุกต์ ใช้กล้องวงจรปิดสามารถติดตั้งไว้เพื่อเผ้าระวังในพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึง เช่นบริเวณหลังคา 

 

  •  การดูแลและจัดการเหตุภัยพิบัติ

การใช้กล้องวงจรปิดเพื่อบริการเหตุการภัยพิบัติ เช่นเหตุการไฟไหม้อาคาร, เหมืองถล่มโดยมีขนงานติดภายในถ้ำ, กล้องวงจรปิดบริเวณชายหาด ทั้งนี้เพิ่มความสามารถในการประเมิณเหตุและเฝ้าระวัง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล หรือผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน เช่น ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในอาคารที่มีเพลิงไหม้, ภาพภายในถ้ำที่มีคนงานติดอยู่, ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณชายหาดเพื่อตรวจสอบการเกิดสึนามิ

 

  •  การใช้เพื่อเฝ้าระวังเหตุบนถนนในเมืองหรือชุมชน

กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณสัญญาณไฟจารจร และจุดอื่นๆในเมืองหรือชุมชน ถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับประชากรเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวัน และยังใช้เพื่อรวบรวมสถิติเกี่ยวกับจารจร เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวติในเมืองต่อไป นอกจากนี้ยังใช้เก็บข้อมูลสภาพอากาศแบบ Real time โดยทั้งหมดนี้ต้องคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว โดยภาพที่บันทึกต้องใช้พื่อการศึกษาและการพัฒนาเท่านั้น และจำกัดเจ้าที่ที่จะเข้าถึงข้อมูลได้

  •  การใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
    ในปัจจุบันกล้องวงจรปิดสามารถระบุอาการดังกล่าวได้มี ระบุความรู้สึก หรือความคิดของบุคคลได้จากภาพใบหน้าโดยอาศัยการวิเคราะห์จากกล้ามเนื้อบนใบหน้า และกล้องวงจรปิดยังสามารถติดตั้งเพื่อเฝ้าระวังคนไข้ เด็ก ทารก หรือผู้สูงอายุ เพื่อเฝ้าระวังอาการของโรค เช่น โรคหลอดเลือดสมอง, โรคลมชัก หรือโรคหอบหืด 

  • การใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรม

จากสถิติ 83 เปอร์เซ็นของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายมีความพยายามที่จะกระโดดขวางรถไฟ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์จากภาพ ที่บันทึกไว้ ในระบบ CCTV เมื่อพบดั้งนั้นในปัจจุบันจึงมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณรถไฟเพื่อใช้เฝ้าระวังในการพยายามฆ่าตัวตายเครืองข่ายกล้องวงจรปิดบางครั้งก็ถูกใช้โดยนักวิจัยเพื่อบันทึกภาพกิจกรรมของผู้คนที่มาใช้พื้นที่สาธารณะ และป้องกันการกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและกล้องยังถูกติดตั้งสำหรับในโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัยและบันทึกการ bully หรือการเกิดอุบัติเหตุในสนามเด็กเล่น

  • การใช้ในร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่

ภายในร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่จะติดตั้งกล้องวงจรนอกเหนือจากการรักษความปลอดภัยแล้วยังมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ วิเคราะห์ และวางแผนการซื้อสินค้าของผู้บริโภค เช่น ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อของอย่างไร,เส้นทางที่ผู้คนใช้เดินทางมากที่สุด, ผู้คนมีการตอบสนองอย่างไรกับ การวางผังชั้นวางสินค้าซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนที่แสดงความร้อน (Heat map) โดยจะแสดงถึงปริมาณความหนาแน่นของพื้นที่ที่มีผู้มาใช้บริการภายในร้าน ทั้งนี้ยังสามารถสรุปช่วงเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากได้ เพื่อจะได้นำเสนอโปรโมชั่นสำหรับสินค้าที่ หรือเพิ่มจำนวนพนักงานในช่วงที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก

19 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 2536 ครั้ง